Martha Christensen

Et billede, der indeholder tekst, mand, person, bærer Automatisk genereret beskrivelse

 

Maj 2022

Min biografi om Martha Christensen udkommer 19 maj, og 20. maj markeres udgivelsen i havestuen på Restaurant Bind (Fjordvejen 120 Sønderhav). 

 

 

april 2022

Forfatteren Martha Christensen (1926-1995) havde læsere i alle grupper af befolkningen. Mange husker hendes bøger om udsatte mennesker, der havde svært ved selv at komme til orde: Vær god ved Remond,                                                                               En fridag til fru Larsen, Vores egen Irene, for blot at nævne nogle. Hun fik De Gyldne Laurbær for romanen Dansen med Regitze, hun blev kåret til Danskernes Yndlingsforfatter og modtog mange andre litterære priser.                                                                  Flere af hendes romaner blev filmatiseret. Alligevel findes der ingen biografi om hende. Før nu. Min biografi om Martha Christensen udkommer maj 2022, og jeg kommer gerne ud og fortæller om Martha Christensens                                                                         liv og forfatterskab og mit arbejde med at skrive biografien.

 

Vi er alle udleveret til hinanden. Det kunne være overskriften over hele hendes forfatterskab, hvad enten hun skriver om magtmisbrug, vores behov for syndebukke, eller måden vi møder mennesker, der er svagere end os selv, på.                                                 Martha Christensen havde et skarpt blik for den ondskab vi udsætter hinanden for, ikke altid af ond vilje, oftest på grund af manglende selvindsigt. Vi kan godt bilde os ind, at vi er gode og uegennyttige, men vi er det sjældent.

Enhver forfatter taler om de temaer, der er aktuelle i tiden, men også om de temaer, der ikke kunne tales om. Den tabuiserede og undertrykte seksualitet og de konsekvenser, den fik for det enkelte menneske, er et underbelyst,                                                    men vigtigt tema.

 

Der er ikke mange lykkelige slutninger i hendes romaner, Men der er håb. Håbet holdes i live der, hvor nogen bryder ud af de fastlagte roller og griber de handlemuligheder, der viser sig i hverdagen. Selv den mindste venlige ting er                                                 med til at gøre verden bedre, og som Ghita Nørby skrev om Manden, som ville ingen ondt: ”At læse Martha Christensen er i hvert fald én ting, vi kan gøre.”

Martha Christensen var stille og beskeden uden lyst til at fortælle offentligheden om sig selv. ”Alt står i mine bøger,” sagde hun, når hun forsøgte at komme uden om en offentlig optræden.

 

Hun var folkelig i ordets bedste betydning. Alle kunne læse hende. Hun kunne sige noget dybt med få enkle ord – og gjorde det. Hun er en eksistentialistisk humanistisk forfatter, som med stille indignation, men også med ømhed                                                    og humor, påviser at vi alle har et ansvar for hinanden.

En anmelder skrev: ”Det er livsvigtigt at læse Martha Christensen.”

Det gælder stadigvæk.

 

Biografien udkommer ultimo maj 2022.