Den Skyldige

10 februar 2023 udkommer min kriminalroman “Den Skyldige”  Den er inspireret af det uopklaret drab på antikvitetshandleren Christian Andersen fra Sønderborg, der fandt sted i februar 1967.

 

Jeg er mere optaget af Hvorfor – end af Hvordan, så der er ikke så meget blod, lemlæstelse og forfølgelsesuhygge. Jeg vil  kalde Den skyldige for en

psykologisk krimi, der stiller spørgsmålet:

Hvem er den skyldige? Er det kun den, der har udført den kriminelle handling eller er det også dem der, ved at ignorere, mobbe eller mishandle, har

været med til at skubbe den skyldige ud af fællesskabet?