Jens og Marie en genforeningsroman

Om Jens og Marie Jessen og kampen for Flensborg

I 1884 rejste den 25årige Marie Fibiger fra København til Sønderjylland for med egne øjne at se ”det tabte land” og tale med nogle af de dansksindede ledere. Især så hun frem til at mødes med den allerede da berømte Jens Jessen, der i 1882 havde afløst Gustav Johannsen som redaktør på Flensborg Avis. De mødtes da også, men mødet blev en skuffelse. Marie skriver til sine søstre: “Han er en begavet og udmærket og dygtig mand, men med en uheldig fremtræden og et uimodståeligt komisk sprog.”

Tre år efter blev de alligevel gift. Hun kom fra et velhavende hjem på Frederiksberg, var uddannet på N. Zahles Seminarium og havde venstreradikale sympatier. Han kom fra et nationalkonservativt miljø i det nøjsomme Vestslesvig, og havde, med egne ord, stort set måttet ”danne sig selv.”

Om deres ægteskab og deres fælles kamp for at få hele Sønderjylland genforenet med Danmark, handler ”Jens og Marie – en genforeningsroman”.

 

Anmelderne skriver:

“Vi får et helstøbt, psykologisk portræt af både Jens og Marie, og bogen er ikke til at lægge fra sig, før man er færdig. At det er en genforeningsroman henleder opmærksomheden på, at det ikke var alle, der blev genforenede.” (Lis Mikkelsen kronik i Flensborg Avis 26.10 2019)

 

“Jens og Marie er et must for alle der interesserer sig for grænselandets historie.”  Hans Christian Davidsen Flensborg avis 27.10

“Det er et spændende stof, Linda Lassen her fremlægger for sine læsere, og hendes viden om, hvad der skete kulturelt og politisk i perioden er stor. Selvom begivenhederne udfolder sig  for omkring 100 år siden har stoffet meget at sige en nutidig læser. Ikke mindst når det drejer sig om, hvordan samlivet mellem kulturelt og politiske modsat rettede synspunkter måske alligevel kan finde en ramme, der giver plads til alles trivsel.” Henrik Tjalve Dagbladenes bureau 28.10 2019.

 

Materialevurdering (lektørudtalelse

Underholdende og interessant roman om Sønderjyllands

genforening med Danmark efter at være blevet tabt til Tyskland i

krigen i 1864. For læsere som holder af romaner som skildrer

historiske, danske begivenheder.

Vurdering

Velskrevet roman som gør læseren nysgerrig på at vide mere om

krigen i 1864 og på genforeningen.

 

Preben Brandt fhv. formand for socialt udsatte  (Bragt i Facebook opslag og i annonce i Politiken)

”Kære Linda Lassen. Først læste jeg din roman ”Men sko må jeg ha’”. Dens hovedperson Henriette gjorde mig blød om hjertet, hvor ville jeg gerne have mødt hende i virkeligheden. Men hendes utrættelige kamp for den danske sag i det nordlige Slesvig, åbnede også mine øjne for de historiske begivenheder i Sønderjylland efter 1864.

Så jeg glædede til din næste roman ”Jens og Marie” og har netop læst den. Igen blev jeg lige fascineret af et par mennesker, der kæmpede for den sønderjyske sag. Igen blev jeg også dybt optaget af din sociale og psykologiske digtning om de to menneskers samliv. Det var vel fra begyndelsen ikke let på grund af deres meget forskellige sociale baggrund og deres lige så forskellige karakterer. Hvor jeg må indrømme at jeg i Jens’ måde at reagerer på over for modgang på kunne genkende mig selv lidt!

De skabte en danskorienteret avis i Flensborg, som udkommer endnu. Af de tre nåede kun Marie at opleve genforeningen i 1920. Næste år som jo er 100-året for genforeningen glæder jeg mig allerede til at genlæse begge bøger og genmøde menneskene: først Henriette Gubi, så Jens Jessen og hans hustru Marie Jessen (født Fibiger).”

 

ANMELDELSE: JENS OG MARIE – EN GENFORENINGSROMAN

Anmeldelse: ”Jens og Marie – en genforeningsroman”

En roman af Linda Lassen, Forlaget Hovedland, 2019 (519 sider).

“Det er ikke en historisk fagbog” er et af de første citater, vi møder i forordet til Linda Lassens nyligt udkomne bog ”Jens og Marie”. Med et varieret sprog skriver Linda Lassen om københavnsk fødte Marie Fibiger, der brænder så meget for, at Sønderjylland igen skal blive dansk, at hun rejser derned for at finde ud af, hvordan hun bedst kan gøre gavn.

Det er i første omgang Maries store kærlighed og respekt for hendes far, der bringer hende til Sønderjylland. Hendes mål er, at gøre hvad hun kan, for at opfylde hendes afdøde faders største ønske: en genforening. På hendes rejse til Flensborg møder hun Jens Jessen, redaktør for Flensborg Avis, en avis de med stor læselyst abonnerer på hjemme på adressen i København. Ved deres første møde er Marie skuffet, men allerede ved andet møde er hun betaget og inspireret af ham og hans sag. Under et besøg i København frier Jens til Marie, og de bliver gift kort tid efter, hvorefter Marie flytter med Jens til Flensborg.

Man kan dele bogen op i tre dele. Den første del af bogen har fokus på Maries rejser til Sønderjylland og hendes brevveksling med Jessen. Som Linda Lassen skriver i forordet, er ikke alle breve ægte, hvilket fra et historisk og kildekritisk syn er ærgerligt, men når det kommer til roman skrivning, får brevvekslingen historien til at flyde. Den anden del handler om Jens og Maries liv sammen, herunder familieliv, avisen og deres fælles kamp for danskheden i Flensborg. Den sidste tredjedel af bogen omhandler udelukkende Maries liv, efter Jens er gået bort. Den skildrer hendes arbejde på avisen, og det arbejde hun lægger i kampen for at få Flensborg på danske hænder.

Bogen skildrer hovedsagligt den kamp, der var for danskheden i Flensborg og Nordslesvig, og den modstand der var, selv fra de, der ville sagen det godt. Allerede fra start sættes der spørgsmålstegn ved, hvor grænsen skulle gå, når Sønderjylland igen skulle være dansk. Jens Jessen stod stærkt fast på, at Flensborg skulle være dansk, og at grænsen skulle gå ved Ejderen, hvorimod H.P.  Hanssen og H.V. Clausen mf. mente, at grænsen skulle gå lige nord for Flensborg, ved Skelbækken.

Det er spændende at få indblik i de to “lejre,” og hvordan de på en måde modarbejdede hinanden, selvom de egentlig i bund og grund kæmpede for den samme sag: et dansk Sønderjylland. De mange konflikter mellem Jens Jessen og H.P.  Hanssen bunder først og fremmest i Jens tydelige jalousi på H.P.  Hanssen og et stort behov for anerkendelse, hvilket han oprigtigt skal kæmpe for, trods det store arbejde. Selvom bogen er fiktion, kan den alligevel give et godt indblik i, hvordan det var at være mindretals dansker i Tyskland efter 1864. Her kan blandt andet nævnes de meget dybdegående beskrivelser af de forbehold og klausuler, der blev pålagt de dansksindede, som f.eks. Forbuddet mod dansk prædiken i kirken, forbud mod at flage med det danske flag og forbuddet mod at der blev talt andre sprog end tysk ved offentlige møder.

Til trods for at bogen ikke er en historisk fagbog, bruger Linda Lassen alligevel historien til at levendegøre fortællingen. Bogen forholder sig til historiske personer og begivenheder, herunder blandt andet: brand på Christiansborg, Kong Christians død, Georg Brandes og Herman Bang. Derudover giver bogen et godt indblik i tidsperioden, hvordan de levede og hvor meget stand og rang havde betydning for de muligheder, man havde i livet.

Bogen giver også et godt indblik i, at kampen for Sønderjylland ikke kun fandt sted i Sønderjylland. Der var mange støtter i hovedstaden, og deraf kan man formode, at en genforening ikke kun lå i sønderjydernes interesse. Der findes i slutningen af bogen en navneliste, så man kan danne sig et overblik over alle de omtalte personer. På de sidste sider findes også en litteraturoversigt, hvilket alligevel giver bogen et lille snert af historisk fagbog. Bogen balancerer dog fint mellem historiske fakta og den flydende, velskrevne fortælling om kærligheden mellem to mennesker og deres fælles kærlighed til Danmark.

Christina Sandal Wagner

 

 

 

“Den ubøjelige stridsmand og hans loyale hustru”

Jyllandsposten 19.1 2020 Lars Knippel

***** (5 stjerner) 

Linda Lassens historiske roman “Jens og Marie” er det foreløbige højdepunkt i hendes forfatterskab.”

 

“Linda Lassen evner at fortælle i et sprog, der fænger”

“Hun formår at skildre hovedpersonerne, så de fremstår som levende mennesker.”